ITQUEST - MARCIN RYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

numer KRS 0000328734; numer REGON 140038770; numer NIP 9512135423

Status W likwidacji
Adres rejestracji
Popularna 10/36, 02-473 Warszawa - Włochy
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS 0000328734
NIP 9512135423
REGON 140038770
Data rejestracji 29-04-2009
Data ostatniej zmiany 28-08-2014
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie ITQUEST - MARCIN RYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

 • *** Wspólnik
 • ***
  1. SKILLTECH wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
   w dniu 09-03-2010
  2. SKILLTECH POLAND wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
   w dniu 03-02-2016
  3. SKILLTECH POLAND wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Łopuszańska 32, 02-220 Warszawa
   w dniu 06-05-2016

Klasyfikacje działalności PKD dla ITQUEST - MARCIN RYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA W LIKWIDACJI

 • 02, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
 • 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
 • 58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
 • 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
 • 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 60, 10, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
 • 60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
 • 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
 • 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
 • 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
 • 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
 • 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
 • 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 85, 32, A, TECHNIKA
 • 85, 32, B, ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE
 • 85, 51, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
 • 85, 52, Z, POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
 • 85, 59, A, NAUKA JEZYKÓW OBCYCH
 • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
 • 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH