LESTAKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000781081; numer REGON 383054200; numer NIP 7123385248

Status Aktywna
Adres rejestracji
Sądowa 11/2, 20-027 Lublin
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000781081
NIP 7123385248
REGON 383054200
Data rejestracji 08-04-2019
Data ostatniej zmiany 08-04-2019
Kapitał zakładowy 5 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny ------

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie LESTAKA

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla LESTAKA

  • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH przeważająca
  • 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
  • 42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
  • 43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
  • 45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
  • 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
  • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA