LIDER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

numer KRS 0000197424; numer REGON 350013224; numer NIP 6770052697

Status W upadłości likwidacyjnej
Adres rejestracji
Topolowa 51, 32-043 Skała
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA AKCYJNA
KRS 0000197424
NIP 6770052697
REGON 350013224
Data rejestracji 27-02-2004
Data ostatniej zmiany 01-04-2019
Kapitał zakładowy 103 360 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Sprawozdanie finansowe i aktualny odpis

Ostatnie złożone przez LIDER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI sprawozdanie finansowe.

Cena: 49.90 zł (brutto) 100 zł (brutto)

po kliknięciu nastąpi przekierowanie do płatności.


Aktualny odpis LIDER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI z KRS.

Cena: 9.90 zł (brutto) 30 zł (brutto)

po kliknięciu nastąpi przekierowanie do płatności.


Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.pl - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Możliwe metody płatności: szybki przelew, płatność kartą, Blik, Apple Pay.

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie LIDER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

 • Andrzej Adamek Członek organu nadzoru
 • Jerzy Mularczyk Członek organu nadzoru
 • Bogusław Kmita Członek organu nadzoru
 • Krystyna Wójtowicz Członek organu nadzoru
 • Jadwiga Korzonek Członek organu nadzoru
 • Mirosław Basoń DYREKTOR

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla LIDER SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI

 • 01, 41, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI
 • 15, 13, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW MIĘSNYCH
 • 28, 52, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
 • 29, 24, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 29, 24, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 • 29, 31, Z, PRODUKCJA CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH
 • 29, 32, A, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 29, 32, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN ROLNICZYCH I LEŚNYCH
 • 29, 40, A, PRODUKCJA OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 29, 40, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI OBRABIAREK I NARZĘDZI MECHANICZNYCH
 • 29, 53, Z, PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW
 • 45, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE
 • 45, 12, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO- INŻYNIERSKICH
 • 45, 21, A, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 45, 21, B, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW MOSTOWYCH
 • 45, 21, C, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - PRZESYŁOWYCH
 • 45, 21, D, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH - LOKALNYCH
 • 45, 21, E, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW GÓRNICZYCH I PRODUKCYJNYCH
 • 45, 21, F, WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH
 • 45, 21, G, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH
 • 45, 22, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
 • 45, 23, A, BUDOWA DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH
 • 45, 23, B, ROBOTY NAWIERZCHNIOWE DLA POTRZEB BUDOWY OBIEKTÓW SPORTOWYCH
 • 45, 24, A, BUDOWA PORTÓW MORSKICH
 • 45, 24, B, BUDOWA POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
 • 45, 25, A, STAWIANIE RUSZTOWAŃ
 • 45, 25, B, ROBOTY ZWIĄZANE Z FUNDAMENTOWANIEM
 • 45, 25, C, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE WZNOSZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH
 • 45, 25, D, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH MURARSKICH
 • 45, 25, E, WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANYCH
 • 45, 31, A, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKÓW I BUDOWLI
 • 45, 31, B, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH
 • 45, 31, C, INSTALOWANIE DŹWIGÓW OSOBOWYCH I TOWAROWYCH I RUCHOMYCH SCHODÓW
 • 45, 31, D, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • 45, 32, Z, WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH
 • 45, 33, A, WYKONYWANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACYJNYCH
 • 45, 33, B, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNYCH
 • 45, 33, C, WYKONYWANIE INSTALACJI GAZOWYCH
 • 45, 34, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • 45, 41, Z, TYNKOWANIE
 • 45, 42, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI OKIENNEJ
 • 45, 43, A, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
 • 45, 43, B, SZTUKATORSTWO
 • 45, 44, A, MALOWANIE
 • 45, 44, B, SZKLENIE
 • 45, 45, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 45, 50, Z, WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ
 • 51, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
 • 51, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO I PÓŁPRODUKTÓW
 • 51, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • 51, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 • 51, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW
 • 51, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH
 • 51, 16, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH
 • 51, 17, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 51, 18, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 • 51, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
 • 51, 38, B, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI
 • 51, 39, Z, NIE WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 51, 41, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
 • 51, 47, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
 • 51, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW POCHODNYCH
 • 51, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
 • 51, 53, A, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA
 • 51, 53, B, SPRZEDAŻ HURTOWA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
 • 51, 54, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
 • 51, 55, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 51, 56, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
 • 51, 57, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
 • 51, 61, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK
 • 51, 62, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN BUDOWLANYCH
 • 51, 65, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ DLA PRZEMYSŁU, HANDLU I TRANSPORTU WODNEGO
 • 51, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH, ŁĄCZNIE ZE SPRZEDAŻĄ CIĄGNIKÓW
 • 51, 70, A, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA
 • 51, 70, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIE WYSPECJALIZOWANA
 • 52, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 52, 12, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIE WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 52, 27, B, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 • 52, 48, G, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 • 52, 63, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
 • 55, 11, Z, HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI
 • 55, 12, Z, HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI
 • 55, 2, , POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
 • 55, 21, Z, SCHRONISKA TURYSTYCZNE
 • 55, 22, Z, POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH
 • 55, 23, Z, POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
 • 55, 30, A, RESTAURACJE
 • 55, 30, B, POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 55, 40, Z, BARY
 • 55, 51, Z, STOŁÓWKI
 • 55, 52, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
 • 63, 30, A, DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY
 • 63, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY
 • 63, 30, C, DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH
 • 63, 30, D, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA
 • 67, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
 • 71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 • 71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
 • 71, 22, Z, WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO
 • 71, 23, Z, WYNAJEM ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO
 • 71, 31, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH
 • 71, 32, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
 • 71, 33, Z, WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH
 • 71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 74, 20, A, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO