OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BORKOWIE KOŚCIELNYM

numer KRS 0000161236; numer REGON 611063795; numer NIP 7761551591

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
KRS0000161236
NIP7761551591
REGON611063795
Data rejestracji19-05-2003
Data ostatniej zmiany09-03-2018
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BORKOWIE KOŚCIELNYM

 • Arkadiusz Tomkalski Członek organu nadzoru
 • Arkadiusz Cupała CZŁONEK ZARZĄDU
 • Jarosław Cywiński PREZES
 • Józef Grabowski W-CE PREZES
 • Jan Kozakiewicz Członek organu nadzoru
 • Filip Osuchowski GOSPODARZ
 • Kazimierz Szablewski SEKRETARZ
 • Stanisław Jaśkiewicz WICEPREZES-NACZELNIK
 • Jarosław Malicki Członek organu nadzoru
 • Małgorzata Cywińska KRONIKARZ
 • Ireneusz Krysztofiak SKARBNIK