OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRWINI

numer KRS 0000174246; numer REGON 851798016; numer NIP 8681773321

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
KRS0000174246
NIP8681773321
REGON851798016
Data rejestracji25-09-2003
Data ostatniej zmiany29-04-2016
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DRWINI

 • Adam Walkowski Członek organu nadzoru
 • Wioletta Piechura Członek organu nadzoru
 • Marcin Porębski KRONIKARZ
 • Bogdan Kaim SEKRETARZ
 • Emil Zegiel Członek organu nadzoru
 • Kamil Młynarczyk CZŁONEK ZARZĄDU
 • Bogdan Filipek NACZELNIK WICEPREZES
 • Grzegorz Machaj SKARBNIK
 • Stanisław Kaźmirek Członek organu nadzoru
 • Piotr Potempa GOSPODARZ
 • Mateusz Kowalski PREZES ZARZĄDU
 • Marcin Machaj ZASTĘPCA NACZELNIKA