P.T.H SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000360972

Status Aktywna
Adres rejestracji
Aleja Krakowska 1/129, 05-552 Wólka Kosowska
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000360972
Data rejestracji 15-07-2010
Data ostatniej zmiany 15-07-2010
Kapitał zakładowy 100 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie P.T.H

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla P.T.H

 • 46, 1, , SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
 • 46, 2, , SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT
 • 46, 3, , SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 46, 4, , SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
 • 46, 6, , SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
 • 46, 7, , POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA
 • 46, 9, , SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 47, 1, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 2, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 5, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 6, , SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 7, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 8, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
 • 47, 9, , SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
 • 49, 1, , TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY
 • 49, 2, , TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW
 • 49, 3, , POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI
 • 50, 1, , TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI
 • 50, 2, , TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW
 • 50, 3, , TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI
 • 50, 4, , TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW
 • 52, 1, , MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW
 • 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
 • 52, 22, , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY
 • 52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI
 • 52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY
 • 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH
 • 53, 20, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
 • 55, , , ZAKWATEROWANIE
 • 56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI