PEPSICO LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000402986; numer REGON 145899577; numer NIP 5291798725

Status Aktywna
Adres rejestracji
Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000402986
NIP 5291798725
REGON 145899577
Data rejestracji 28-11-2011
Data ostatniej zmiany 19-02-2019
Kapitał zakładowy 150 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie PEPSICO LOGISTYKA

 • *** CZŁONEK ZARZĄDU
 • *** CZŁONEK ZARZĄDU
 • *** CZŁONEK ZARZĄDU
 • *** Prokurent
 • *** CZŁONEK ZARZĄDU

Klasyfikacje działalności PKD dla PEPSICO LOGISTYKA

 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW przeważająca
 • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 52, 10, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
 • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
 • 82, 92, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM
 • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA