POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOLOGICZNE

numer KRS 0000100888; numer REGON 7022140; numer NIP 6751036102

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
KRS0000100888
NIP6751036102
REGON7022140
Data rejestracji05-04-2002
Data ostatniej zmiany24-03-2017
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD GŁÓWNY POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOLOGICZNEGO
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie POLSKIE TOWARZYSTWO FIZJOLOGICZNE

 • Artur Dembiński Członek organu nadzoru
 • Tadeusz Studziński Członek organu nadzoru
 • Wiesław Kozak Członek organu nadzoru
 • Ryszard Bobowiec CZŁONEK ZARZĄDU - PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU LUBELSKIEGO
 • Jolanta Jaworek PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU KRAKOWSKIEGO
 • Hanna Krauss PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO
 • Halina Jędrzejowska Szypułka PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO
 • Ewa Bojanowska PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO
 • Romuald Zabielski PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO
 • Ryszard Sendur SKARBNIK
 • Barbara Malinowska WICEPREZES
 • Zbigniew Śliwowski ZASTĘPCA SEKRETARZA
 • Jadwiga Przała Członek organu nadzoru
 • Teresa Małecka Massalska Członek organu nadzoru
 • Andrzej Trzebski CZŁONEK ZARZĄDU
 • Piotr Thor I ZASTĘPCA REDAKTORA
 • Anita Franczak PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU OLSZTYŃSKIEGO
 • Barbara Dołęgowska PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU SZCZECIŃSKIEGO
 • Małgorzata Żendzian Piotrowska PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU BIAŁOSTOCKIEGO
 • Leszek Nogowski PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU POZNAŃSKIEGO
 • Agata Ptak Belowska SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO
 • Stanisław Konturek USTĘPUJĄCY PREZES
 • Joanna Lewin Kowalik WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
 • Sławomir Kwiecień ZASTĘPCA SKARBNIKA
 • Jadwiga Przała Członek organu nadzoru
 • Teresa Torlińska Członek organu nadzoru
 • Marian Lewandowski CZŁONEK ZARZĄDU
 • Tomasz Brzozowski PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO I PREZES ELEKT ZARZĄDU GŁÓWNEGO
 • Anita Franczak PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU OLSZTYŃSKIEGO
 • Halina Jędrzejowska Szypułka PRZEWODNICZĄCA ODDZIAŁU ŚLĄSKIEGO
 • Tomasz Wierzba PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU GDAŃSKIEGO
 • Adrian Chabowski PRZEWODNICZĄCY ODDZIAŁU W BIAŁOSTOCKIEGO
 • Agata Ptak Belowska SEKRETARZ ZARZĄDU GŁÓWNEGO
 • Wiesław Pawlik USTĘPUJĄCY PREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
 • Stanisław Okrasa WICEPREZES ZARZĄDU GŁÓWNEGO
 • Barbara Dołęgowska
  1. POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE członek zarządu głównego - STOWARZYSZENIE, adres: Pasteura P.633/3, 02-093 Warszawa
   w dniu 11-09-2001