PROJECT NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

numer KRS 0000148768; numer REGON 473084915; numer NIP 7262433896

Status W likwidacji
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000148768
NIP7262433896
REGON473084915
Data rejestracji27-01-2003
Data ostatniej zmiany25-03-2019
Kapitał zakładowy435 500 PLN
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Odpis PROJECT NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Aktualny odpis podmiotu z KRS.


Cena: 19.90 zł (brutto)

Pobierz odpis

Sprawozdanie finansowe PROJECT NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Ostatnie złożone przez podmiot sprawozdanie finansowe.


Cena: 49.90 zł (brutto)

Pobierz sprawozdanie finansowe

Adres rejestracji

Osoby kluczowe w firmie PROJECT NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla PROJECT NEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

  • 85, 31, B, LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przeważająca
  • 64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
  • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
  • 85, 31, C, LICEA PROFILOWANE
  • 85, 32, A, TECHNIKA
  • 85, 41, Z, SZKOŁY POLICEALNE
  • 85, 42, B, SZKOŁY WYŻSZE
  • 85, 59, A, NAUKA JEZYKÓW OBCYCH
  • 85, 59, B, POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
  • 85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ