PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I TUNELOWEGO GÓR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000179246; numer REGON 152142009; numer NIP 9491870464

Status Aktywna
Adres rejestracji
Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000179246
NIP 9491870464
REGON 152142009
Data rejestracji 13-11-2003
Data ostatniej zmiany 04-01-2019
Kapitał zakładowy 50 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sprawozdanie finansowe i aktualny odpis

Ostatnie złożone przez PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I TUNELOWEGO GÓR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sprawozdanie finansowe.

Cena: 49.90 zł (brutto) 100 zł (brutto)

po kliknięciu nastąpi przekierowanie do płatności.


Aktualny odpis PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I TUNELOWEGO GÓR-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z KRS.

Cena: 9.90 zł (brutto) 30 zł (brutto)

po kliknięciu nastąpi przekierowanie do płatności.


Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.pl - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Możliwe metody płatności: szybki przelew, płatność kartą, Blik, Apple Pay.

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I TUNELOWEGO GÓR-BUD

 • Agnieszka Micińska Wspólnik
 • Krzysztof Miciński Wspólnik
 • Piotr Miciński Wspólnik
 • Agnieszka Micińska
  1. "BERG UND BETONBAU" członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 09-12-2003
  2. "PBKR - EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 17-03-2003
  3. WPBK TUNNELLING członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 20-04-2016
  4. WPBK TUNNELLING wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 16-02-2018
 • Krzysztof Miciński
  1. "BERG UND BETONBAU" wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 09-12-2003
  2. "PBKR - EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 17-03-2003
  3. WPBK TUNNELLING członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 20-04-2016
  4. WPBK TUNNELLING wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 16-02-2018
 • Piotr Miciński
  1. "BERG UND BETONBAU" członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 09-12-2003
  2. "PBKR - EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 17-03-2003
  3. WPBK TUNNELLING członek organu nadzoru - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 20-04-2016
  4. WPBK TUNNELLING wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Pużaka 45/13, 42-200 Częstochowa
   w dniu 16-02-2018

Klasyfikacje działalności PKD dla PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO I TUNELOWEGO GÓR-BUD

 • 08, 11, Z, WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW
 • 08, 12, Z, WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU
 • 08, 99, Z, POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 09, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 14, 12, Z, PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ
 • 23, 62, Z, PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU
 • 23, 63, Z, PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
 • 23, 64, Z, PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ
 • 23, 65, Z, PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM
 • 23, 69, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU
 • 25, 11, Z, PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI
 • 25, 29, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH
 • 25, 61, Z, OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE
 • 25, 62, Z, OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
 • 25, 93, Z, PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN
 • 25, 94, Z, PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB
 • 29, 10, B, PRODUKCJA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 • 30, 91, Z, PRODUKCJA MOTOCYKLI
 • 33, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH
 • 33, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN
 • 33, 20, Z, INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
 • 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
 • 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • 38, 31, Z, DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
 • 38, 32, Z, ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
 • 42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
 • 42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
 • 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
 • 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
 • 43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • 43, 31, Z, TYNKOWANIE
 • 43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 • 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
 • 43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
 • 43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 45, 40, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
 • 46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
 • 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 58, 12, Z, WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)
 • 58, 13, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 58, 14, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
 • 58, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 58, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH
 • 58, 29, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA
 • 59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 60, 10, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH
 • 60, 20, Z, NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH
 • 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
 • 62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
 • 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
 • 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
 • 63, 11, Z, PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ
 • 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
 • 66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
 • 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
 • 66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
 • 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
 • 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
 • 73, 20, Z, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
 • 78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
 • 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
 • 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH