PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SERVUS" SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000100878; numer REGON 271938354; numer NIP 6350015181

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000100878
NIP6350015181
REGON271938354
Data rejestracji19-03-2002
Data ostatniej zmiany29-06-2018
Kapitał zakładowy40 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SYSTEM

Osoby kluczowe w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SERVUS"

 • Alojzy Czerny PREZES ZARZĄDU
 • Barbara Wojtyczka Wspólnik
 • Zofia Czerny Wspólnik
 • Alojzy Czerny
  1. ELFORM prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Rybnicka 20, 43-190 Mikołów
   w dniu 19-12-2002

Klasyfikacje działalności PKD dla PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SERVUS"

 • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH przeważająca
 • 27, 12, Z, PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
 • 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
 • 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
 • 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA