PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "KAN-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

numer KRS 0000178469; numer REGON 5921940; numer NIP 8991088157

Status W upadłości likwidacyjnej
Adres rejestracji
Al. Kasztanowa 8/18, 53-125 Wrocław
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000178469
NIP 8991088157
REGON 5921940
Data rejestracji 04-11-2003
Data ostatniej zmiany 12-03-2019
Kapitał zakładowy 150 000 PLN
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sprawozdanie finansowe i aktualny odpis

Ostatnie złożone przez PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "KAN-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI sprawozdanie finansowe.

Cena: 49.90 zł (brutto) 100 zł (brutto)

po kliknięciu nastąpi przekierowanie do płatności.


Aktualny odpis PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "KAN-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI z KRS.

Cena: 9.90 zł (brutto) 30 zł (brutto)

po kliknięciu nastąpi przekierowanie do płatności.


Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.pl - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Możliwe metody płatności: szybki przelew, płatność kartą, Blik, Apple Pay.

Osoby kluczowe w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "KAN-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

 • Maciej Demski Wspólnik

Klasyfikacje działalności PKD dla PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT SPECJALISTYCZNYCH "KAN-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
 • 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
 • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
 • 43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • 43, 31, Z, TYNKOWANIE
 • 43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 • 43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
 • 43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
 • 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 46, 61, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA
 • 46, 63, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 46, 69, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 46, 73, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO
 • 46, 74, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
 • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
 • 71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO
 • 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
 • 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
 • 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
 • 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE