PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DREWEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000260400; numer REGON 271085236; numer NIP 6340135707

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000260400
NIP6340135707
REGON271085236
Data rejestracji28-07-2006
Data ostatniej zmiany04-04-2018
Kapitał zakładowy50 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SYSTEM

Osoby kluczowe w firmie PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DREWEX"

 • Krzysztof Pysera Wspólnik

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DREWEX"

 • 01, , , ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
 • 02, 0, , LEŚNICTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
 • 05, 0, , RYBACTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
 • 10, , , GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO I BRUNATNEGO (LIGNITU); WYDOBYWANIE TORFU
 • 11, , , GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
 • 12, 00, Z, GÓRNICTWO RUD URANU I TORU
 • 13, , , GÓRNICTWO RUD METALI
 • 14, , , POZOSTAŁE GÓRNICTWO
 • 15, , , PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH I NAPOJÓW
 • 16, , , PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 17, , , WŁÓKIENNICTWO
 • 18, , , PRODUKCJA ODZIEŻY I WYROBÓW FUTRZARSKICH
 • 19, , , PRODUKCJA SKÓR WYPRAWIONYCH I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
 • 20, , , PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (Z WYŁĄCZENIEM MEBLI), WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
 • 21, , , PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU ORAZ WYROBÓW Z PAPIERU
 • 22, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 23, , , WYTWARZANIE KOKSU, PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIW JĄDROWYCH
 • 24, , , PRODUKCJA WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 25, , , PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
 • 26, , , PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 27, , , PRODUKCJA METALI
 • 28, , , PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 29, , , PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 30, , , PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH I KOMPUTERÓW
 • 31, , , PRODUKCJA MASZYN I APARATURY ELEKTRYCZNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 32, , , PRODUKCJA SPRZĘTU I URZĄDZEŃ RADIOWYCH, TELEWIZYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH
 • 33, , , PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW
 • 34, , , PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP
 • 35, , , PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
 • 36, , , PRODUKCJA MEBLI; DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 37, , , PRZETWARZANIE ODPADÓW
 • 40, , , WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ I GORĄCĄ WODĘ
 • 41, , , POBÓR, UZDATNIANIE I ROZPROWADZANIE WODY
 • 45, , , BUDOWNICTWO
 • 50, , , SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 51, , , HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI, MOTOCYKLAMI
 • 52, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 55, , , HOTELE I RESTAURACJE
 • 60, , , TRANSPORT LĄDOWY; TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 61, , , TRANSPORT WODNY
 • 62, , , TRANSPORT LOTNICZY
 • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT; DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ
 • 64, 12, A, DZIAŁALNOŚĆ KURIERSKA
 • 65, 21, Z, LEASING FINANSOWY
 • 65, 22, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
 • 65, 23, Z, POŚREDNICTWO FINANSOWE POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 67, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 70, , , OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI
 • 71, , , WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 72, , , INFORMATYKA
 • 73, , , DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA
 • 74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 74, 14, B, ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 74, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW
 • 74, 20, , DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII
 • 74, 30, Z, BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 74, 40, Z, REKLAMA
 • 74, 50, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
 • 74, 70, Z, SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
 • 74, 8, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 75, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA NA RZECZ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
 • 80, , , EDUKACJA
 • 90, , , ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, POZOSTAŁE USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
 • 92, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM
 • 93, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA