"R-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000310553; numer REGON 340451392; numer NIP 5562670636

StatusAktywna
Adres rejestracji
Łubowice 6, 62-280 Kiszkowo
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000310553
NIP5562670636
REGON340451392
Data rejestracji28-07-2008
Data ostatniej zmiany11-07-2018
Kapitał zakładowy1 100 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD SPÓŁKI
StatusOrganizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjnySYSTEM

Sprawozdanie finansowe i aktualny odpis

Ostatnie złożone przez "R-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sprawozdanie finansowe.

Cena: 49.90 zł (brutto) 100 zł (brutto)


Aktualny odpis "R-ENERGIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z KRS.

Cena: 9.90 zł (brutto) 30 zł (brutto)


Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.pl - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Możliwe metody płatności: szybki przelew, płatność kartą, Blik, Apple Pay.

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie "R-ENERGIA"

 • Filip Kuraszkiewicz PREZES ZARZĄDU
 • Jan Kuraszkiewicz Wspólnik
 • Paweł Kuraszkiewicz Wspólnik
 • Filip Kuraszkiewicz
  1. "ŁAWICA 2" prezes zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Złotowska 4/51B, 60-184 Poznań
   w dniu 15-03-2016
  2. AGROEURO członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Złotowska 4/51B, 60-184 Poznań
   w dniu 11-03-2010
  3. BIOGAZ TUROSTOWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Kanclerska 15, 60-327 Poznań
   w dniu 07-12-2009
  4. DENTAL COMFORT wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Złotowska 4/51B, 60-184 Poznań
   w dniu 01-02-2013
 • Jan Kuraszkiewicz
  1. "ŁAWICA 2" wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Złotowska 4/51B, 60-184 Poznań
   w dniu 15-03-2016
  2. KM PROPERTY wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Perłowska 7, 60-183 Poznań
   w dniu 27-10-2010
  3. MAR-DOM M.MARCINKOWSKI członek zarządu - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Obornicka 317, 60-689 Poznań
   w dniu 01-06-2015
  4. POLNET-IDENT SZCZEBELSKI wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Obodrzycka 61, 61-249 Poznań
   w dniu 22-12-2015
  5. VERBIS THETA wspólnik - SPÓŁKA KOMANDYTOWA, adres: Sowia 13B, 62-080 Tarnowo Podgórne
   w dniu 01-10-2014

Klasyfikacje działalności PKD dla "R-ENERGIA"

 • 01, 11, Z, UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
 • 01, 12, Z, UPRAWA RYŻU
 • 01, 13, Z, UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH
 • 01, 14, Z, UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ
 • 01, 15, Z, UPRAWA TYTONIU
 • 01, 16, Z, UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH
 • 01, 19, Z, POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
 • 01, 21, Z, UPRAWA WINOGRON
 • 01, 22, Z, UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH
 • 01, 23, Z, UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH
 • 01, 24, Z, UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
 • 01, 25, Z, UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW
 • 01, 26, Z, UPRAWA DRZEW OLEISTYCH
 • 01, 27, Z, UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW
 • 01, 28, Z, UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMATYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 • 01, 29, Z, UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH
 • 01, 30, Z, ROZMNAŻANIE ROŚLIN
 • 01, 41, Z, CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO
 • 01, 42, Z, CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW
 • 01, 43, Z, CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH
 • 01, 44, Z, CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH
 • 01, 45, Z, CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ
 • 01, 46, Z, CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ
 • 01, 47, Z, CHÓW I HODOWLA DROBIU
 • 01, 49, Z, CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT
 • 01, 50, Z, UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)
 • 01, 61, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ
 • 01, 62, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
 • 01, 63, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH
 • 01, 64, Z, OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN
 • 11, 01, Z, DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
 • 20, 15, Z, PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH
 • 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 35, 12, Z, PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 35, 13, Z, DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
 • 35, 21, Z, WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
 • 35, 22, Z, DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
 • 35, 23, Z, HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM
 • 35, 30, Z, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 • 36, 00, Z, POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 38, 21, Z, OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • 39, 00, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
 • 42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
 • 42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
 • 42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
 • 42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
 • 42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
 • 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 43, 13, Z, WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH
 • 43, 21, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
 • 43, 22, Z, WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
 • 43, 29, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
 • 43, 31, Z, TYNKOWANIE
 • 43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 • 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
 • 43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
 • 43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
 • 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
 • 46, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH
 • 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
 • 46, 75, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH
 • 46, 76, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
 • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 47, 73, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 74, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 49, 50, A, TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH
 • 49, 50, B, TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 52, 10, A, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH
 • 52, 10, B, MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
 • 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • 68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
 • 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
 • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
 • 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 72, 11, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
 • 72, 19, Z, BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
 • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 • 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
 • 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 86, 23, Z, PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA
 • 86, 90, E, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 96, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA