RICHA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000423951; numer REGON 242910944; numer NIP 6482765683

Status Aktywna
Adres rejestracji
Stalmacha 4A/7, 41-800 Zabrze
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000423951
NIP 6482765683
REGON 242910944
Data rejestracji 18-06-2012
Data ostatniej zmiany 19-07-2018
Kapitał zakładowy 5 000 PLN
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie RICHA POLSKA

 • *** PREZES ZARZĄDU
 • *** Wspólnik
 • *** Wspólnik
 • ***
  1. AMBOSS POLSKA prokurent - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Sowińskiego 46, 40-018 Katowice
   w dniu 04-05-2004
  2. HRT wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Wicentego Pola 16, 44-100 Gliwice
   w dniu 10-08-2007
  3. TURBO SKY wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Topolowa 1"O", 44-177 Chudów
   w dniu 22-11-2016
 • ***
  1. TERMAS wspólnik - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, adres: Stalmacha 4 A/7, 41-800 Zabrze
   w dniu 14-05-2012

Klasyfikacje działalności PKD dla RICHA POLSKA

 • 35, 11, Z, WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
 • 35, 14, Z, HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
 • 42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
 • 42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 43, 11, Z, ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
 • 43, 12, Z, PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
 • 43, 31, Z, TYNKOWANIE
 • 43, 32, Z, ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 • 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN
 • 43, 34, Z, MALOWANIE I SZKLENIE
 • 43, 39, Z, WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
 • 43, 91, Z, WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH
 • 43, 99, Z, POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 45, 40, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
 • 46, 41, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH
 • 46, 42, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
 • 46, 49, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
 • 47, 64, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 71, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 72, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
 • 47, 99, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 81, 21, Z, NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • 81, 22, Z, SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH
 • 81, 29, Z, POZOSTAŁE SPRZĄTANIE