"SPÓŁKA MEDYCZNA-SIERAKOWSKIEGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000283176; numer REGON 100370870; numer NIP 7262566261

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000283176
NIP7262566261
REGON100370870
Data rejestracji19-06-2007
Data ostatniej zmiany13-09-2017
Kapitał zakładowy50 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie "SPÓŁKA MEDYCZNA-SIERAKOWSKIEGO"

 • Piotr Ważydrąg PREZES ZARZĄDU
 • Bożena Plucińska Wspólnik
 • Paula Ważydrąg Wspólnik

Klasyfikacje działalności PKD dla "SPÓŁKA MEDYCZNA-SIERAKOWSKIEGO"

 • 21, 22, Z, PRODUKCJA PAPIEROWYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH
 • 21, 25, Z, PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW Z PAPIERU I TEKTURY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 22, 3, , REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 24, 4, , PRODUKCJA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 • 32, 30, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU RADIOWO-TELEWIZYJNEGO ORAZ SPRZĘTU DO OPEROWANIA DŹWIĘKIEM I OBRAZEM
 • 33, 10, A, PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ
 • 33, 10, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, WŁĄCZAJĄC CHIRURGICZNY
 • 51, 46, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH, MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH
 • 51, 47, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO
 • 52, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 52, 12, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 52, 2, , SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 52, 3, , SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
 • 52, 4, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 52, 63, , SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
 • 55, 30, B, PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE
 • 55, 51, Z, STOŁÓWKI
 • 60, 23, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, POZOSTAŁY
 • 64, 20, F, TELEWIZJA KABLOWA
 • 71, 34, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 71, 40, Z, WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 73, 10, , PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
 • 74, 87, , DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA POZOSTAŁA
 • 80, 42, B, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 85, 11, Z, SZPITALNICTWO
 • 85, 12, Z, PRAKTYKA LEKARSKA
 • 85, 13, Z, PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
 • 85, 14, A, DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA
 • 85, 14, B, DZIAŁALNOŚĆ AMBULANSÓW WYPADKOWYCH
 • 85, 14, C, DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
 • 85, 14, D, DZIAŁALNOŚĆ PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOTERAPEUTYCZNA
 • 85, 14, E, DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA
 • 85, 14, F, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 85, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA
 • 85, 31, A, CAŁODOBOWA OPIEKA WYCHOWAWCZA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • 85, 31, B, POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, Z ZAKWATEROWANIEM
 • 85, 32, A, ŻŁOBKI
 • 85, 32, B, PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
 • 85, 32, C, POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁA, BEZ ZAKWATEROWANIA
 • 92, 3, , DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA POZOSTAŁA
 • 92, 51, B, DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK INNYCH NIŻ PUBLICZNE
 • 93, 02, Z, FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
 • 93, 03, Z, POGRZEBY I DZIAŁALNOŚĆ POKREWNA
 • 93, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ
 • 93, 05, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA