STACJA PALIW "KSG" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000100879; numer REGON 151499666; numer NIP 5741804349

StatusAktywna
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000100879
NIP5741804349
REGON151499666
Data rejestracji25-06-2002
Data ostatniej zmiany09-05-2017
Kapitał zakładowy515 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie STACJA PALIW "KSG"

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla STACJA PALIW "KSG"

 • 41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 45, 11, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
 • 45, 19, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 20, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 • 45, 40, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH, SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI
 • 46, 13, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
 • 46, 19, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
 • 46, 34, B, SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
 • 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH
 • 46, 74, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
 • 46, 90, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
 • 47, 11, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 30, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
 • 47, 62, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
 • 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY
 • 55, 10, Z, HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA
 • 55, 20, Z, OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
 • 55, 90, Z, POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE
 • 56, 10, A, RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
 • 56, 21, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
 • 56, 30, Z, PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW
 • 68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
 • 71, 20, B, POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI