STOWARZYSZENIE AMICUS VITAE - LIMANOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

numer KRS 0000032516; numer REGON 490690350

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
KRS0000032516
REGON490690350
Data rejestracji22-08-2001
Data ostatniej zmiany05-02-2007
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE AMICUS VITAE - LIMANOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Bronisława Młynarczyk Członek komitetu założycielskiego
 • Irena Joniec Członek komitetu założycielskiego
 • Urszula Chrobak Kochman Członek komitetu założycielskiego
 • Małgorzata Kwiecińska Członek organu nadzoru
 • Marta Mamak SKARBNIK
 • Ewa Cina Członek komitetu założycielskiego
 • Jarosław Stożek Członek komitetu założycielskiego
 • Czesława Piaskowy Członek organu nadzoru
 • Bożena Twaróg CZŁONEK ZARZĄDU
 • Ewa Grodecka Członek komitetu założycielskiego
 • Lucjan Wątor Członek komitetu założycielskiego
 • Krystyna Długosz Członek organu nadzoru
 • Władysław Wątroba CZŁONEK ZARZĄDU