"STOWARZYSZENIE HISTORIA KOLUSZEK"

numer KRS 0000525321; numer REGON 101846233; numer NIP 7282800174

Status Aktywna
Adres rejestracji
Wierzbowa 15, 95-040 Koluszki
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawna STOWARZYSZENIE
KRS 0000525321
NIP 7282800174
REGON 101846233
Data rejestracji 29-09-2014
Data ostatniej zmiany 17-07-2018
Nazwa organu reprezentacji ZARZĄD
Status Organizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjny SYSTEM

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie "STOWARZYSZENIE HISTORIA KOLUSZEK"

 • *** Członek organu nadzoru
 • *** CZŁONEK ZARZĄDU
 • *** SKARBNIK
 • *** Członek organu nadzoru
 • *** CZŁONEK ZARZĄDU
 • *** WICEPREZES
 • *** Członek organu nadzoru
 • *** PREZES

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla "STOWARZYSZENIE HISTORIA KOLUSZEK"

 • 58, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 59, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH
 • 59, 14, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW
 • 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 • 74, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA
 • 79, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI
 • 79, 90, B, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ
 • 90, 03, Z, ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA
 • 90, 04, Z, DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH
 • 91, 01, B, DZIAŁALNOŚĆ ARCHIWÓW
 • 91, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ MUZEÓW
 • 91, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ HISTORYCZNYCH MIEJSC I BUDYNKÓW ORAZ PODOBNYCH ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
 • 93, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA