STOWARZYSZENIE INTEGRUJĄCE MIEJSCOWOŚCI: JAWORZNO, JULIANPOL, MIROWSZCZYZNA, MOSTKI, POLESIE, SŁOWIKÓW "RAZEM RAŹNIEJ"

numer KRS 0000222201; numer NIP 5761486510

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
KRS0000222201
NIP5761486510
Data rejestracji22-10-2004
Data ostatniej zmiany01-07-2014
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE INTEGRUJĄCE MIEJSCOWOŚCI: JAWORZNO, JULIANPOL, MIROWSZCZYZNA, MOSTKI, POLESIE, SŁOWIKÓW "RAZEM RAŹNIEJ"

  • Helena Korpowska Członek organu nadzoru
  • Grażyna Dzierżak PREZES ZARZĄDU
  • Danuta Ślusarek WICEPREZES
  • Małgorzata Kozielska Członek organu nadzoru
  • Alina Zając SEKRETARZ
  • Zdzisława Świtała WICEPREZES
  • Zdzisława Pawlaczyk Członek organu nadzoru
  • Jolanta Panek SKARBNIK

Brak powiązanych podmiotów