STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ UMYSŁOWO "BLIŻEJ SIEBIE"

numer KRS 0000254282; numer REGON 100187082; numer NIP 7282611013

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
KRS0000254282
NIP7282611013
REGON100187082
Data rejestracji03-04-2006
Data ostatniej zmiany26-02-2018
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY UPOŚLEDZONEJ UMYSŁOWO "BLIŻEJ SIEBIE"

 • Ewa Szymczak Członek organu nadzoru
 • Agnieszka Różańska CZŁONEK ZARZĄDU
 • Szymon Szczepocki PREZES ZARZĄDU
 • Basima Al Qadi WICEPREZES
 • Joanna Kielan Członek organu nadzoru
 • Marzena Ratajczyk CZŁONEK ZARZĄDU
 • Dorota Choroszewska SEKRETARZ
 • Renata Skwarka Członek organu nadzoru
 • Małgorzata Bogdańska PREZES
 • Wioletta Jadczak SKARBNIK
 • Basima Al Qadi
  1. "NIE TYLKO MYŚL" członek zarządu - FUNDACJA, adres: Śmiała 57, 01-526 Warszawa
   w dniu 07-07-2008