STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE "ODKRYJMY RAZEM" W LIKWIDACJI

numer KRS 0000275134

Status W likwidacji
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
KRS0000275134
Data rejestracji26-02-2007
Data ostatniej zmiany27-06-2012
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD STOWARZYSZENIA
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE "ODKRYJMY RAZEM" W LIKWIDACJI

  • Andrzej Stefek Członek organu nadzoru
  • Krzysztof Klonowski Członek organu nadzoru
  • Lucyna Trzecińska Członek organu nadzoru

Brak powiązanych podmiotów