STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I SAMOCHODOWEGO CEC POLSKA

numer KRS 0000091788; numer NIP 6751030453

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
Data rejestracji22-01-2002
Data ostatniej zmiany04-04-2017
Nazwa organu nadzoruKOMISJA REWIZYJNA
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD

Sposób reprezentacji

Cel działania

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I SAMOCHODOWEGO CEC POLSKA

  • Aleksander Mazanek Członek organu nadzoru
  • Stanisław Oleksiak PREZES
  • Ewa Hallala Członek organu nadzoru
  • Marta Baranik SKARBNIK
  • Jolanta Przednowek Członek organu nadzoru
  • Magdalena Żółty WICEPREZES

Brak powiązanych podmiotów