STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I SAMOCHODOWEGO CEC POLSKA

numer KRS 0000091788; numer REGON 351239901; numer NIP 6751030453

StatusAktywna
Forma prawnaSTOWARZYSZENIE
KRS0000091788
NIP6751030453
REGON351239901
Data rejestracji22-02-2002
Data ostatniej zmiany04-05-2017
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Cel działania

Osoby kluczowe w firmie STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I SAMOCHODOWEGO CEC POLSKA

  • Aleksander Mazanek Członek organu nadzoru
  • Magdalena Żółty PREZES
  • Daniel Pruski WICEPREZES
  • Ewa Hallala Członek organu nadzoru
  • Stanisław Oleksiak PREZES
  • Daniel Pruski WICEPREZES
  • Jolanta Przednowek Członek organu nadzoru
  • Marta Baranik SKARBNIK

Brak powiązanych podmiotów