TM2L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

numer KRS 0000260390; numer REGON 300301933; numer NIP 7781435592

Status W likwidacji
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000260390
NIP7781435592
REGON300301933
Data rejestracji13-07-2006
Data ostatniej zmiany15-11-2017
Kapitał zakładowy50 000 PLN
StatusOrganizacja porządku publicznego

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

------

Osoby kluczowe w firmie TM2L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla TM2L SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

 • 22, 11, Z, WYDAWANIE KSIĄŻEK
 • 22, 12, Z, WYDAWANIE GAZET
 • 22, 13, Z, WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH
 • 22, 14, Z, WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
 • 22, 15, Z, DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POZOSTAŁA
 • 22, 21, Z, DRUKOWANIE GAZET
 • 22, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 22, 23, Z, INTROLIGATORSTWO
 • 22, 24, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM DRUKU
 • 22, 25, Z, DZIAŁALNOŚĆ GRAFICZNA POMOCNICZA
 • 22, 31, Z, REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH
 • 22, 32, Z, REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO
 • 22, 33, Z, REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 50, 10, A, SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 50, 10, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 50, 20, A, KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 50, 20, B, POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 50, 30, A, SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 50, 30, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 52, 12, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 52, 21, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW
 • 52, 22, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
 • 52, 23, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW
 • 52, 24, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARSKICH I CUKIERNICZYCH
 • 52, 25, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH
 • 52, 26, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH
 • 52, 27, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZARSKICH I JAJ, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
 • 52, 27, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH, POZOSTAŁA, W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 52, 31, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
 • 52, 32, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH I ORTOPEDYCZNYCH
 • 52, 33, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH
 • 52, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH
 • 52, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY
 • 52, 43, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH
 • 52, 44, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 52, 45, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO, ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH I INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH
 • 52, 46, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA
 • 52, 47, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK
 • 52, 47, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH
 • 52, 48, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO
 • 52, 48, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU OPTYCZNEGO, FOTOGRAFICZNEGO ORAZ PRECYZYJNEGO
 • 52, 48, C, SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII
 • 52, 48, D, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH
 • 52, 48, E, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK
 • 52, 48, F, SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW
 • 52, 48, G, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 52, 50, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH
 • 52, 61, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
 • 52, 62, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
 • 52, 62, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH TOWARÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH
 • 52, 63, A, SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ
 • 52, 63, B, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 52, 71, Z, NAPRAWA OBUWIA I POZOSTAŁYCH WYROBÓW SKÓRZANYCH
 • 52, 72, Z, NAPRAWA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO
 • 52, 73, Z, NAPRAWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII
 • 52, 74, Z, NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 55, 10, Z, HOTELE
 • 55, 21, Z, SCHRONISKA TURYSTYCZNE
 • 55, 22, Z, POLA KEMPINGOWE, WŁĄCZAJĄC POLA DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH
 • 55, 23, Z, MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 • 55, 30, A, RESTAURACJE
 • 55, 30, B, PLACÓWKI GASTRONOMICZNE POZOSTAŁE
 • 55, 40, Z, BARY
 • 55, 51, Z, STOŁÓWKI
 • 55, 52, Z, PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)
 • 60, 24, A, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI
 • 60, 24, B, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI
 • 60, 24, C, WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ
 • 63, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY, POZOSTAŁA
 • 70, 11, Z, ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 70, 12, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
 • 71, 10, Z, WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 • 71, 21, Z, WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO
 • 72, 10, Z, DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • 72, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ EDYCYJNA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA
 • 72, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA, POZOSTAŁA
 • 72, 30, Z, PRZETWARZANIE DANYCH
 • 72, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH
 • 72, 50, Z, KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO
 • 72, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ, POZOSTAŁA
 • 74, 14, A, DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
 • 74, 14, B, ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 74, 50, A, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKRUTACJĄ I UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW
 • 74, 50, B, DZIAŁALNOŚĆ JEDNOOSOBOWYCH PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ WYŁĄCZNIE NA RZECZ JEDNEGO PODMIOTU
 • 74, 70, Z, SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW
 • 93, 05, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA