VERDEINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

numer KRS 0000398343; numer NIP 6342793811

StatusAktywna
Adres rejestracji
Romanowicza 7, 30-702 Kraków
Pokaż na mapie wskazówki dojazdu
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000398343
NIP6342793811
Data rejestracji06-10-2011
Data ostatniej zmiany24-05-2016
Kapitał zakładowy5 000 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego
Sąd rejestracjnySĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sprawozdanie finansowe i aktualny odpis

Ostatnie złożone przez VERDEINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sprawozdanie finansowe.

Cena: 49.90 zł (brutto) 100 zł (brutto)


Aktualny odpis VERDEINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z KRS.

Cena: 9.90 zł (brutto) 30 zł (brutto)


Płatności obsługiwane są przez Przelewy24.pl - PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu. Możliwe metody płatności: szybki przelew, płatność kartą, Blik, Apple Pay.

Sposób reprezentacji

Osoby kluczowe w firmie VERDEINVEST

Brak powiązanych podmiotów

Klasyfikacje działalności PKD dla VERDEINVEST

 • 18, , , POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI
 • 26, , , PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH
 • 27, , , PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
 • 28, , , PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
 • 31, , , PRODUKCJA MEBLI
 • 33, , , NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 38, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41, , , ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42, , , ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43, , , ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45, , , HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 46, , , HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47, , , HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49, , , TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52, , , MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 55, , , ZAKWATEROWANIE
 • 56, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 58, , , DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 59, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 61, , , TELEKOMUNIKACJA
 • 62, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63, , , DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 68, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 73, , , REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 77, , , WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 78, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 79, , , DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
 • 82, , , DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 95, , , NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO