WEGEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

numer KRS 0000284969; numer REGON 300623795; numer NIP 7822401303

Status W upadłości likwidacyjnej
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS0000284969
NIP7822401303
REGON300623795
Data rejestracji20-07-2007
Data ostatniej zmiany03-01-2019
Kapitał zakładowy4 147 500 PLN
Nazwa organu reprezentacjiZARZĄD
StatusOrganizacja porządku publicznego

Sposób reprezentacji

Płatne usługi

Sąd rejestracjny

SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Osoby kluczowe w firmie WEGEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

 • Andrzej Nowacki Członek organu nadzoru
 • Andrzej Kotas Wspólnik
 • Rafał Wróblewski Wspólnik
 • Dawid Kotas Członek organu nadzoru
 • Dariusz Marciniak Wspólnik
 • Tomasz Wołuń Wspólnik
 • Wojciech Kotas Członek organu nadzoru
 • Kacper Przyborowski Wspólnik

Klasyfikacje działalności PKD dla WEGEFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI

 • 01, 13, Z, UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH przeważająca
 • 01, 11, Z, UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU
 • 01, 16, Z, UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH
 • 01, 19, Z, POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELOLETNIE
 • 01, 24, Z, UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH
 • 01, 27, Z, UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW
 • 10, 39, Z, POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW
 • 46, 31, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW
 • 47, 21, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH