Wgląd do Krajowego Rejestru Sądowego - kto ma prawo?


Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny pod względem formalnym. Każdy ma prawo zapoznać się z danymi wpisanymi do rejestru, otrzymać odpis, wyciąg lub zaświadczenie dotyczące danych zawartych w rejestrze. Co więcej, każdy zainteresowany podmiot ma prawo przeglądać akta rejestrowe podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców w siedzibie sądu rejestrowego.

Opłaty pobierane za udostępnianie informacji z KRS reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 grudnia 2000 r. Uzyskanie pełnego odpisu wynosi 60,00zł, natomiast odpisu aktualnego 30,00zł.

Odpisy i wyciągi można pobierać w ekspozyturach Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego. W celu ułatwienia dostępu do informacji dotyczącej weryfikacji firmy przed zawarciem jakiegokolwiek kontraktu, sprawdzenia pozycji kontrahenta lub konkurencji, sprawdzenia wiarygodności kontrahenta za pomocą Krajowego Rejestru Sądowego została stworzona niniejsza platforma baza-krs.pl.

Dzięki niej można łatwo i szybko sprawdzić każdy podmiot gospodarczy w zakresie sprawozdań finansowych, powiązań kapitałowo osobowych itp. Wyszukiwarka pozwala również na weryfikację prawdziwości danych podanych przez kontrahenta- pozwala podjąć słuszną decyzję na początku współpracy jak również monitorować stan kontrahenta w trakcie jej trwania.