Miejscowość Białoboki, województwo Podkarpackie

4 zarejestrowanych podmiotów w tym mieście

KÓŁKO ROLNICZE W BIAŁOBOKACH

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Białoboki, 37-207 Gać
KRS: 0000028559

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BIAŁOBOKACH

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Białoboki, 37-207 Gać
KRS: 0000023505

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY GAĆ

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Białoboki 160, 37-207 Gać
KRS: 0000324710

STOWARZYSZENIE RAZEM DLA BIAŁOBOK

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Białoboki 4, 37-207 Gać
KRS: 0000505345