Miejscowość Cieszanów, województwo Podkarpackie

25 zarejestrowanych podmiotów w tym mieście

"PROFIT-PLUS" ANDRZEJ ŁUKÓW BOGUSŁAWA KOLBUSZEWSKA SPÓŁKA JAWNA

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Sienkiewicza 4A, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000142478

"PROSTO Z POLA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Jana Iii Sobieskiego 8, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000583110

BEPEMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Sienkiewicza 6, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000371945

CIESZAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Jana Iii Sobieskiego 8, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000588701

CIESZANOWSKIE FORUM GOSPODARCZE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Rynek 1, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000253066

CIESZANOWSKIE TOWARZYSTWO MUZYCZNE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000228746

DOMIX AUTO PERFEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Sienkiewicza 4, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000360023

GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W LIKWIDACJI

Status: W likwidacji
Adres rejestracji
Rynek 3, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000125050

GMINNE STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH W CIESZANOWIE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Rynek 1, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000246172

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "SERCE ROZTOCZA"

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000308980

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CIESZANOWIE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Tadeusza Kościuszki 19, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000276829

OGNISKO-KLUB SPORTOWY TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ "GWIAZDA" W CIESZANOWIE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Rynek 12, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000017496

REGIONALNE ZRZESZENIE PRODUCENTÓW TRZODY CHLEWNEJ W LIKWIDACJI

Status: W likwidacji
Adres rejestracji
Sienkiewicza 4C/, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000255799

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KEPPKA"

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Podwale 2, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000411600

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "KWIAT ROZTOCZA"

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Mickiewicza 3, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000415309

STOWARZYSZENIE CIESZANÓW.PL

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000439642

STOWARZYSZENIE CZEREŚNIAN

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Czereśnie 4, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000302538

STOWARZYSZENIE INICJATYW OŚWIATOWYCH "BRUSIENKA"

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Rynek 1, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000251024

STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI I PRZEWLEKLE CHORYCH ORAZ ICH RODZIN / OPIEKUNÓW "VIVERE"

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Jana Iii Sobieskiego 35, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000303252

STOWARZYSZENIE POPULARYZACJI MIASTA I REGIONU "ŻAREK" W CIESZANOWIE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Kościuszki 4, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000220677

STOWARZYSZENIE STRZELEC W CIESZANOWIE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Kościuszki 3, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000245698

ZAKŁAD KOMUNALNY "CIESZKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Rynek 2/6, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000051792

ZAKŁAD OBSŁUGI GMINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIESZANOWIE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000374503

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W CIESZANOWIE

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Kościuszki 6, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000245397

ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWY "TECHKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Status: Aktywna
Adres rejestracji
Rynek 3, 37-611 Cieszanów
KRS: 0000089581