Zgłoszenie do Krajowego Rejestru Sądowego - jak złożyć wniosek?


Osoba chcąca założyć działalność gospodarczą najpierw musi zdecydować się na wybór formy prawnej. Od tego wyboru zależy rodzaj i miejsce, w którym trzeba dokonać czynności rejestracyjnych. Do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być zgłaszane spółki mające osobowość prawną - począwszy od spółki partnerskiej i z ograniczoną odpowiedzialnością kończąc na spółce akcyjnej czy komandytowej. W przypadku składania wniosku o wpis lub zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa:

 • wniosek o wpis albo zmianę wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON);
 • zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiany w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne, o którym mowa w ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681, z późn. zm.) wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.

Opłaty dotyczące wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym są następujące:

 • Spółki osobowe:
  • Wpis do rejestru: 750,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 500,00 zł;
  • Zmiana wpisu: 400,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
  • Wykreślenie wpisu: 300,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
 • Pozostałe podmioty:
  • Wpis do rejestru: 1000,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 500,00 zł;
  • Zmiana wpisu: 400,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
  • Wykreślenie wpisu: 300,00 zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
  • Wykreślenie z rejestru bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Przedsiębiorców: 150,00 zł

Dodatkowo opłaty pobierane są za wpis w KRS informacji o złożeniu sprawozdania finansowego:

 • Podmioty wpisane do rejestru przedsiębiorców: 40,00zł zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
 • Podmioty wpisane do rejestru stowarzyszeń: 40,00zł zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
 • organizacje pożytku publicznego wpisane do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń: 40,00zł oraz ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 250,00 zł;
 • inne organizacje pożytku publicznego - bez opłat.